SEB bankas un E-spy veiktais pētījums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā liecina, ka Latvijas iedzīvotāji salīdzinājumā ar Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājiem ir negatīvāk noskaņoti par to, ka no šī gada samazinātas iemaksas pensiju 2. līmenī. Veiktais pētījums norāda, ka 68% Latvijas iedzīvotāju šādu soli vērtē negatīvi, tai pat laikā Lietuvā un Igaunijā valdības lēmumu par samazinājumu negatīvi vērtē attiecīgi 66% un 46%.

Pētījuma dati rāda, ka vislielākais cilvēku īpatsvars, kas šī samazinājuma dēļ daudz vairāk iesaistīsies savas nākotnes uzkrājumu veidošanā un vairāk paļausies uz sevi, ir Igaunijā – šādu pārliecību pauduši 42% Igaunijas iedzīvotāju. Lietuvā šādu nostāju pauduši 36% iedzīvotāju, savukārt Latvijā – 35%.

14% Latvijas iedzīvotāju jau šobrīd veido uzkrājumus nākotnei, Igaunijas iedzīvotāji – 17% gadījumu, savukārt Lietuvā – 36%.

Salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm Latvijas respondenti (31%) ir vismazāk informēti par to, cik liela summa no maksātā sociālā nodokļa tiek novirzīta pensiju 2. līmenī. Lietuvā iedzīvotāji 43% gadījumu norāda, ka zina par iemaksu apjomu pensiju 2. līmenī. Igaunijā šis rādītājs ir visaugstākais no visām Baltijas valstīm – 45% respondentu ir informēti par pensiju 2. līmeņa iemaksu lielumu. Visvairāk informētie par izmaiņām iemaksu apmērā pensiju 2. līmenī visās Baltijas valstīs ir cilvēki vecumā no 40-49 gadiem.

SEB bankas sociālekonomikas eksperts Edmunds Rudzītis: „Lai arī Latvijas iedzīvotāji ir visnegatīvāk noskaņoti par izmaiņām attiecībā uz iemaksu samazināšanu pensiju 2. līmenī un viņu nākotnes pensiju, tomēr iedzīvotāju informētība un izpratne par pensiju 2. līmeni ir mazāka nekā kaimiņiem Baltijas valstīs. Aptaujas dati rāda, ka Igaunijas iedzīvotāji ir vairāk informēti par pensiju 2. līmeņa uzkrājumiem un izmaiņām tajā, līdz ar to ir arī lielāka apņemšanās 2. līmeņa iemaksu kritumu kompensēt, pašiem veidojot uzkrājumus.”

Iemaksas pensiju 2. līmenī tiek veiktas no samaksātā sociālā nodokļa. Latvijā šī iemaksa šogad tika samazinātas no 8 uz 2%, Igaunijā – no 6 uz 0%, Lietuvā – no 5,5 uz 2%.

SEB bankas aptauja tika veikta šā gada maijā visās Baltijas valstīs. Latvijas aptaujā piedalījās 1113 dalībnieku, Lietuvas – 3423, Igaunijas – 1906.

lasīt vairāk