No 2009. gada 27. jūlija Rietumu Banka ir apstiprināta par biedru fondu biržā NASDAQ OMX Riga. Tādejādi Rietumu Banka kļuvusi par trīsdesmit pirmo uzņēmumu, kuram piešķirts NASDAQ OMX Riga biedra statuss. NASDAQ OMX Riga biedra statuss Rietumu Bankai un tās klientiem nodrošina tiešu pieeju tirdzniecībai ar Baltijas tirgū iekļauto Latvijas uzņēmumu akcijām, parāda vērtspapīriem un fondu daļām.

„Esam gandarīti par pievienošanos NASDAQ OMX, kas ir lielākā biržu kompānija pasaulē. Šis solis dod mums iespēju bez starpniekiem piedāvāt klientiem tirdzniecības iespējas ar visu Latvijas vērtspapīru spektru,” atzīmē Dmitrijs Krutiks, Rietumu Bankas viceprezidents. AS Rietumu Bankas biržas biedra tirdzniecības kods ir RTB. NASDAQ OMX Baltijas fondu biržās kopā ir 42 biedri.

Par Rietumu Banku*

Rietumu Banka ir viena no lielākajām Latvijas bankām, kas koncentrējas uz korporatīvo klientu un turīgo privātpersonu apkalpošanu starptautiskajā mērogā, tajā skaitā Baltijā, Krievijā un citās NVS valstīs, Eiropas Savienībā u.c. Rietumu Banka piedāvā pilnu finanšu pakalpojumu klāstu, liekot īpašu uzsvaru uz individuālo pieeju katram klientam, ņemot vērā viņa vajadzības un biznesa īpašības, kā arī augstu servisa kvalitāti. Rietumu Banka tradicionāli izceļas ar saprātīgu konservatīvismu, kas kopā ar pārdomātu ilgtermiņa stratēģiju ierindo banku starp pelnošākajām reģiona finanšu iestādēm. Tīrā neauditētā Rietumu Bankas peļņa 2009. gada pirmajā pusgadā bija 7 miljoni latu (10 miljoni eiro).

*Informāciju sniegusi Rietumu Banka.

Informācija par NASDAQ OMX Baltijas akciju tirgu ir atrodama www.nasdaqomxbaltic.com