Saskaņā ar NASDAQ OMX Riga valdes lēmumu, fondu biržas izsludinātā bakalaura un maģistra darbu konkursa balvu fonds ir palielināts līdz 1000 EUR.

Kā jau iepriekš ziņots, bakaulaura un maģistra darbu konkurss notiek jau ceturto gadu un tā mērķis ir rosināt Latvijas augstskolu studentu interesi par vērtspapīru tirgu un tā piedāvātajām iespējām uzņēmumiem un investoriem.

Konkursa dalībnieki tiek aicināti iesniegt 2008.gada pēdējā ceturksnī un 2009. gadā aizstāvētos bakalaura un maģistra darbus ekonomikas nozarē, kas saistīti ar Latvijas un / vai Baltijas vērtspapīru tirgu. Konkursā var pieteikt darbus gan latviešu, gan angļu valodā, kuri ir saņēmuši augstskolas vērtējumu ne zemāku par septiņiem punktiem un nav iepriekš iesniegti Baltijas valstu biržu organizētajos konkursos. Konkursa uzvarētājs saņems NASDAQ OMX Riga atzinības rakstu un naudas balvu EUR 1000 pēc nodokļu nomaksas.

Bakalaura un maģistra darbus konkursam var iesniegt līdz 2009. gada 10. septembrim. Konkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāja apbalvošana plānota 2009.gada decembrī. Konkursa Vērtēšanas komisijā tiks iekļauti NASDAQ OMX Riga un vadošo Latvijas augstskolu pārstāvji, kā arī vērtspapīru nozares profesionāļi.

Lai piedalītos konkursā, studentiem NASDAQ OMX Riga sekretariātā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, jāiesniedz 1 bakalaura vai maģistra darba papīra kopija kvalitatīvā datorizdrukā un darba elektroniskā versija (CD vai Flash), kā arī jāiesniedz papildus informācija, kurā norādīts:

o Autora vārds, uzvārds
o E-pasta adrese
o Tālruņa numurs
o Dzīvesvietas adrese
o Augstskola
o Darba vadītāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija (e-pasts un tālruņa nr.).

Sīkāka informācija par konkursu atrodama NASDAQ OMX Riga interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com, sadaļā „Par mums”.

Papildu informācija:
Līva Sarma, NASDAQ OMX Riga Korporatīvo komunikāciju departamenta speciāliste
Tālr.: +371 67 212 431