Rīga, 2009.gada 21. maijā – sadarbojoties ar Ārvalstu Investoru padomi Latvijā un Finanšu ministrijas izveidoto darba grupu, kuras uzdevums ir jauna „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma” izstrāde, NASDAQ OMX Riga ir vērsusi uzmanību uz atsevišķu paredzēto grozījumu iespējamo negatīvo ietekmi uz investīciju piesaisti Latvijas komercdarbības vidē, kā arī to, ka paredzēto nodokļu izmaiņu rezultātā iespējams tiks negatīvi ietekmēta arī finanšu un kapitāla tirgus attīstība Latvijā.

21. maijā biržas vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne piedalījās Ārvalstu Investoru padomes Latvijā un Finanšu Ministrijas darba grupu tikšanās. Iekļaujot likumprojektā normu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu izmaksājamām dividendēm, procentu ienākumiem un ienākumiem no ieguldījumu fondiem, birža ir rosinājusi noteikt, ka minētais nodoklis nav piemērojams, ja minēto ienākumu izmaksā kapitālsabiedrība, kuras finanšu instrumenti ir iekļauti regulētā tirgū. Nodokļa piemērošana uz ieņēmumiem no publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem, kā tas ir pašreizējā likuma redakcijā, apgrūtinās uzņēmumu spēju piesaistīt jaunus investorus, kuri vēlētos ieguldīt papildus līdzekļus uzņēmuma attīstībā, tādējādi veicinot ārvalstu investīciju ieplūšanu Latvijas ekonomikā.

Attiecībā uz kapitāla pieauguma nodokli birža ierosina palielināt likumā noteikto nepaliekamo minimumu un piesaistīt to valstī noteiktajam minimālās algas apjomam, lai šī neapliekamā minimuma apmērs būtu vismaz 2000 latu gadā. Biržas pārstāvji arī aicina diferencēt ienākumus no finanšu instrumentu pārdošanas atkarībā no tā, cik ilgi realizējamais finanšu instruments ir atradies personas turējumā, tādējādi veicinot personu vēlmi veikt ilgtermiņa ieguldījumus finanšu instrumentos. Birža ir ierosinājusi likumprojektā iekļaut normu, kas noteiktu, ka darījumiem, kuru rezultātā persona atsavina tās īpašumā esošos publiskā apgrozībā esošus finanšu instrumentus (akcijas, obligācijas, ieguldījumu apliecības u.c.), kas atradušies personas īpašumā ilgāk nekā 12 mēnešus, netiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis un ienākums no šādiem darījumiem nav iekļaujams personas apliekamajā gada ienākumā. Biržas arī rekomendēja precizēt likumprojektā noteikto kapitāla pieauguma nodokļa aprēķināšanas kārtību, jo pašreizējā likuma redakcija nedod skaidru atbildi, vai aprēķinos iespējams iekļaut izdevumus un zaudējumus no finanšu instrumentu pārdošanas.