Rīgā, 2008. gada 3. decembrī – NASDAQ OMX Rīgas Fondu birža The Baltic Market Awards ietvaros paziņoja Gada Brokera titula ieguvēju, kā arī piešķīra Biržas speciālbalvu un apbalvoja stipendiju konkursa uzvarētājus. Gada Brokera titulu 2008. gadā ieguva Juris Jankovskis no Swedbank, bet Rīgas Fondu biržas speciālbalva šogad tika piešķirta žurnālistēm Aigai Pelanei un Ingunai Ukenābelei no ziņu aģentūras BNS.

Gadskārtējā Gada Brokera titula ieguvējs Juris Jankovskis var lepoties ar augstu kolēģu balsojumu un ļoti lielu darījumu skaitu, kā arī augstu brokera profesionalitātes novērtējumu biržas tirdzniecības departamentā. Pirmo reizi Rīgas Fondu birža „Gada Brokera” balvu piešķīra 1997. gadā. Ceļojošā balva – pilnā augumā izslējies cilvēks – simbolizē izaugsmi: pašapzinīgu cilvēku, kurš savā dzīvē ir jau daudz ko sasniedzis. Balvas autors ir mākslinieks Uldis Zariņš. Lai gan tas netika iekļauts vērtēšanas kritērijos, interesanti, ka arī veikto darījumu apjoms Jurim Jankovskim ir vislielākais no visiem – virs 10 miljoniem latu.

Rīgas Fondu biržas speciālbalva Aigai Pelanei un Ingunai Ukenābelei no ziņu aģentūras BNS analītiskā portāla Baltic Business Service tika piešķirta par kvalitatīvām publikācijām Lietišķajā dienā, Bilancē, Miljons, BNS un portālā Baltic Business Service. Žurnālistes ir daudz un analītiski rakstījušas un vienlaikus arī izglītojušas lasītājus par vērtspapīru tirgu, kapitāla piesaisti uzņēmumiem, kā arī tirdzniecības aktivitāti. Biržas speciālbalvu līdz šim ir saņēmuši gan banku, gan mediju pārstāvji, gan arī uzņēmumi, un tā tiek pasniegta kopš 2000. gada. A. Pelane un I. Ukenābele arī sarakstījušas grāmatu investoriem ”No 10:00 līdz 14:00. Vērtspapīru tirgus – Latvijas pieredze 2008”.

The Baltic Market Awards ietvaros tika apbalvoti arī 2008. gada stipendiju konkursa trīs labākie darbi:
1. vietu ieguva Jūlija Bistrova no Rīgas Tehniskās universitātes ar darbu „Baltijas valstu uzņēmumu finanšu rezultātu ticamības ietekmes uz akciju ienesīgumu novērtēšana”
2. vietu ieguva Kristīne Grečuhina un Marija Timofejeva no Rīgas Ekonomikas augstskolas ar darbu „The impact of liquidity providers on the Baltic stock exchange”
3. vietu ieguva Aleksejs Krečetovs un Aleksandrs Popovičs no Rīgas Ekonomikas augstskolas ar darbu „To what extent do differences in institutional and legal environments explain variations in IPO underpricing?”

Stipendiju konkursa vērtēšanas komisija, kura sastāvēja no Nataļjas Lāces (RTU profesore, Ekonomikas zinātņu doktore), Staņislavas Titovas (Banku Augstskolas finanšu katedras vadītāja un docente) un Nataļjas Točelovskas (SEB bankas Brokerpakalpojumu un vērtspapīru emisiju nodaļas vadītāja, Latvijas Universitātes lektore) izvēlējās labāko darbu par vērtspapīru tirgu Latvijā. Stipendiju konkursa mērķis ir rosināt studentu interesi par Latvijas un Baltijas vērtspapīru tirgus attīstību un tā piedāvātajām iespējām investoriem un uzņēmumiem, kā arī veicināt studentu izpratni par vērtspapīru tirgus nozīmi valsts ekonomikā.