Apvienojoties labākajiem finanšu nozares speciālistiem pirmoreiz Latvijā tiek izdota finanšu piesaistes rokasgrāmata, kur vienuviet apkopota informācija par uzņēmumu attīstībai pieejamiem alternatīviem finansējuma piesaistes veidiem. Grāmata „No idejas līdz panākumiem” tapusi kā astoņu autoru kopdarbs. Tās izdevējs ir Lietišķas informācijas dienests, un tā būs pieejama interesentiem visās Latvijas grāmatnīcās.

Šo grāmatu pamatoti var saukt par unikālu, jo tas ir pirmais izdevums latviešu valodā, kur vienuviet aplūkoti tādi finanšu avoti kā privātie investori (biznesa eņģeļi), privātie investīciju fondi, riska kapitāla fondi, publiskais akciju piedāvājums un obligāciju emisija, kas sniedz iespējas uzņēmumu attīstībai dažādās tās stadijās. Šī grāmata ir balstīta Latvijas biznesa vides realitātē, un tajā ir analizēti finansējuma piesaistes piemēri konkrētos uzņēmumos Latvijā un Baltijā.

Grāmatas autori ir labi zināmi savas nozares speciālisti: Daiga Auziņa-Melalksne, NASDAQ OMX Riga valdes priekšsēdētāja; Jānis Dubrovskis, Parex bankas Parāda kapitāla piesaistes nodaļas vadītājs; Juris Grišins, Eko investors Fonda vadītājs, Mikus Janvars Evli Securities Korporatīvo finanšu direktors; Mārtiņš Krūtainis, SEB Enskilda valdes loceklis, Jānis Skutelis, BaltCap Management Investīciju pārvaldnieks; Ģirts Tihomirovs, Eko Investors Investīciju vadītājs; Aiva Vīksna, Latvijas Privāto investoru asociācijas valdes priekšsēdētāja.

“Bez labas idejas un uzņēmības, kā arī smaga darba, jo sevišķi biznesu uzsākot, nav iedomājams neviens veiksmīgs uzņēmums. Tomēr tieši finanses ir viena no galvenajām biznesa komponentēm. Bez tām neiztikt mazā privātā biznesā, bet vēl nozīmīgākas tās ir lielā starptautiskā uzņēmumā. To atrašana un piesaiste ir radījusi grūtības ne vienam vien uzņēmumam, jo nereti lielākā pieredze ir tieši pamatbiznesā, bet finansējuma piesaiste ir sveša un mazpazīstama joma. Tāpēc, manuprāt, šajā grāmatā aprakstītā pieredze ir ļoti vērtīga, jo tajā tiek piedāvāti galvenie finansējuma piesaistes veidi katrā uzņēmuma attīstības etapā,” atzīst grāmatā minētā uzņēmuma Elko grupa līdzīpašnieks Egons Mednis.

Grāmatas ideja radās NASDAQ OMX Riga, taču no idejas līdz tās īstenošanai bija jānoiet garš ceļš. Par šīs grāmatas biznesa eņģeli vārda vistiešākajā nozīmē kļuva Aiva Vīksna un viņas vadītais uzņēmums Lietišķās informācijas dienests, kas saprata šīs grāmatas nepieciešamību un uzņēmās segt visas ar grāmatas izdošanu saistītās izmaksas.
”Šī grāmata iedod „makšķeri” tiem, kas vēlas darboties, kuriem ir apnikusi čīkstēšana un kuri redz, ka šī krīze ir viena laba iespēja. Parāda, ka bankas nav vienīgā vieta, kur meklēt naudu, par ko realizēt savas idejas,” atzīst Aiga Pelane, BNS analītikas nodaļas redaktore.

„Tādēļ šāda grāmata latviešu valodā, kura ir veidota neakadēmiska izklāsta manierē, var būt spēcīgs pamudinātājs „nenolaist rokas” daudziem Latvijas uzņēmējiem. Tiem uzņēmējiem, kuri ieguldījuši mūsu valsts izaugsmei savu entuziasmu un savu labo vārdu, savas bezmiega stundas un savu kapitālu, bet spiesti saskarties ar šodienas skarbo realitāti,” norāda Andris Šķēle.

Grāmata var kalpot par izziņas avots ne tikai esošajiem uzņēmējiem, bet arī tiem, kuru ideja ir tikko dzimusi, kā arī var būt labs studiju materiāls studentiem, jo „grāmatā ietvertā informācija satur gan teorijas aspektus, gan arī praktisko pieredzi un ļoti saprotamā veidā to pasniedz lasītājam,” piebilst Kārlis Ketners, Rīgas Tehniskās universitātes IEVF asociētais profesors.

Grāmata ir tapusi pusgada laikā, un tieši autoru pieredze un zināšanas bija pamats sekmīgai sadarbībai. Katram nodaļas autoram ir raksturīgs savs izklāsta veids, taču vienojošais šai grāmatai ir princips – teorija un pasaules pieredze ir cieši saistīta ar autoru darījumu pieredzi Latvijā. Visās nodaļās ir analizēta finansējuma piesaiste konkrētos Latvijas un Baltijas uzņēmumos – Arco Vara, Clusterpoint, Diamed, DT Mobile, Elko grupa, Hanzas Elektronika, Interinfo, I-Work Latvia, Kontu birža, Livonia Print, Ober-haus MBO, SAF tehnika, SMS Lean, Stroyrent, Telecom Baltija, Thomesto Machines Agency AB, Tipro Baltic, Xnet.

Par šīs grāmatas finansiālajiem atbalstītājiem, gan veicinot savu profesionāļu iesaistīšanos grāmatas tekstu tapšanā, gan sedzot grāmatas izdošanas koordinācijas izmaksas, kļuva NASDAQ OMX Riga, Baltcap Management, Eko Investors, Evli Bank, Parex banka, SEB Enskilda.

Papildus informācija:

Dita Kļaviņa-Lauberte
Komunikācijas Aģentūra/ Edelman Affiliate
Mob. tālr.: +371 26332 110
Tālrunis: 67 201459
e-pasts: dita.klavina-lauberte@ka.lv