Latvijas Komercbanku asociācijas Ieguldījumu sabiedrību komitejas vadītāja un Parex Asset Management prezidenta Roberta Idelsona uzstāšanās Latvijas Komercbanku asociācijas rīkotajā diskusijā 2009. gada 18. martā.